Nhà sản xuất

Mã hàng : VHE-29A

Giá : 4,350,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VDM-132C

Giá : 650,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VRP-U-R R410A

Giá : 578,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VRP-U-R R22

Giá : 393,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VHF-A

Giá : 630,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VPO-46

Giá : 280,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VTB-5B-II

Giá : 3,930,000 VNĐ (Chưa VAT)

Đối tác
\