NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Thu nhập từ 7.000.000 – 10.000.000 đồng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Thu nhập từ 7tr - 15tr/ tháng

THỦ KHO  ( 01 người)
Thu nhập từ  7 - 10tr / tháng
NHÂN VIÊN KDVP

Số lượng: 01 người.

Đối tác
Xem giỏ hàng