NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

NHÂN VIÊN NỮ SALE VĂN PHÒNG

Số lượng: 02 người.

NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Số lượng: 05 người

Đối tác